vývoj, výroba a prodej magnetoterapeutických přístrojů

O nás

Společnost 2EL, spol. s r. o. byla založena 2. května roku 1991. Její činností byla v té době montáž počítačů a instalace počítačových sítí, výroba kosmetických zařízení ale také již vývoj, konstrukce a výroba přístrojů pro pulzní magnetoterapii. V roce 1994 se větve výpočetní a zdravotnické techniky osamostatnily a společnost 2EL spol. s r.o. se sídlem v Novém Bydžově se začala výhradně orientovat na pulzní magnetoterapeutické  přístroje. Spolupráce s odborníky MUDr. Jiřím Chvojkou, CSc. a MUDr. Jiřím Jeřábkem, CSc., kteří stáli u zrodu moderní magnetoterapie v našich zemích, přinesla první úspěchy. Již v roce 1993 byla společnost 2EL zařazena do projektu Evropského společenství COST 244, s výzkumným tématem „Konstrukce a klinické ověřování magnetoterapeutických přístrojů". V rámci tohoto projektu získala významné poznatky o působení pulzního magnetického pole na lidský organizmus. Na základě těchto nových poznatků pak došlo k revoluční změně v konstrukci MGT přístrojů, především k podstatnému snížení jejich  energetické náročnosti, k optimalizaci energetické zátěže pacienta při léčbě a paradoxně k současnému zvýšení jejich léčebné účinnosti.

V této době firma jako první na světě nastartovala výrobu ručních magnetoterapeutických přístrojů, určených pro ošetřování, rehabilitaci a stimulaci pulzním magnetickým polem v domácím prostředí. Přístroj „přišel“ za pacientem, nikoliv pacient za přístrojem, jak bylo do té doby zvykem. Společnost se zabývá vývojem a výrobou přístrojů pro pulzní magnetoterapii již 22 let. Za tuto dobu vyprodukovala přes 130 tisíc magnetoterapeutických přístrojů, které spolehlivě pracují ke spokojenosti zákazníků po celém světě.

Výroba zdravotnických prostředků podléhá v členských státech Evropské unie směrnici 93/42/EEC (tzv. Medical Directive), se kterou je harmonizováno Nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. Tímto zákonem je nařízeno, že výrobce aktivních zdravotnických prostředků, mezi které magnetoterapeutické přístroje patří, musí zaručit shodu každého vyrobeného přístroje s certifikovaným typem. To je ve společnosti 2EL zajištěno tzv. ES ověřováním každé výrobní série (CE certifikací). Ověřování provádí Elektrotechnický zkušební ústav Praha, notifikovaná osoba č. 1014. Takto ověřený výrobek je pak označen značkou evropské shody CE 1014.

Společnost zaměstnává dlouhodobě 12 pracovníků v hlavním a 4 pracovníky ve vedlejším pracovním poměru. Od roku 2006 provozuje výrobní činnost ve vlastních moderních prostorách.