vývoj, výroba a prodej magnetoterapeutických přístrojů

Příklady použití přístrojů

R E H A B I L I T A C E
Indikace Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Osteoartroza kloubů
(kyčle, kolena)
19 - 25 Hz
nebo P1
2 x 20 min 15 Aplikátor A4C nebo B1C přes oba klouby
Bechtěrevova nemoc
(ankylozující spondylitis)
P1 nebo
první 3 apl.
5 – 10 Hz
dále
12 - 18 Hz
1 x 20 min 15 A4C přiložit podél celé páteře
„Tenisový loket“
a
„zmrzlé rameno“
10 - 17 Hz
nebo P1
2 x 20 min 10 - 15 A4C kolem lokte nebo ramene a A1C nejlépe současně na C-páteř
Stavy kloubů po zranění 10 - 14 Hz
nebo P1
1 až 2 x 20 min ▪) A4C nebo B1C přiložit na postiženou oblast
Algodystrofický syndrom
(morbus Sudeck)
28 - 33 Hz
nebo P1/P2
2 x 20 min ▪) Místo postižení překrýt A4C
Bolesti paty
(ostruha)
28 - 30 Hz
nebo P1/P2
2 x 20 min ▪) Celou nohou došlápnout na A1C, nebo přeložený A4C, nebo vstoupit do B1C
Bolesti hlavy od páteře 8 - 12 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) A4C přiložit na celou páteř od krční po bederní

 

R E V M A T O L O G I E
Indikace Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Revmatoidní artritida
(revm. zánět kloubů)
10 - 19 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) A4C přiložit na oblast ledvin
Otoky velkých kloubů
(i poúrazové)
20 - 25 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) A4C obtočit celý kloub nebo navléknout B1C
Snížená pohyblivost drobných kloubů prstů 15 - 20 Hz
nebo P1
1 až 2 x 20 min ▪) Obě ruce přiložit na A1C nebo napůl přeložený A4C,
nebo uchopit B1C
Juvenilní (dětská) revmatoidní artritida 10 - 14 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) A4C nejen na postižené klouby, ale i přes obě ledviny
Myofasciální syndrom (bolesti ve svalech revmat. původu) 15 - 20 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) A4C rozvinout po bolestivých měkkých tkáních (svalech)

 

O R T O P E D I E - C H I R U R G I E
Indikace Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Čerstvé zlomeniny 15 - 25 Hz
nebo P1
4 x 20 min 15 Již přes sádrovou fixaci A4C nad zlomeninu
Pseudoartroza vitální (pakloub) 16 Hz
(↕P3)
4 až 5x 20 min ▪) Na oblast pakloubu fixovat A4C obinadlem
Osteomyelitis acuta (zánět kostní dřeně) 25 - 30 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) Přes obvaz přiložit aplikátor A4C
Osteomyelitis chronica
(chron. zánět dřeně)
10 - 16 Hz
nebo P1
4 až 5 x 20 min ▪) A4C přiložit přes obvaz
Pomalu se hojící zlomenina (není patrná tvorba svalku) 10 - 25 Hz
nebo P1
4 x 20 min ▪) Přes fixační
(i sádrový) obvaz přiložit A4C
Zlepšení kalcifikace buněk (zvýšení tvorby kostní tkáně) 72 Hz
nebo P2
2 x 20 min ▪) Přes fixační obvaz přiložit A4C nebo B1C
Uvolňující se endoprotézy
(bolestivé u kyčelních i kolenních kloubů)
10 - 25 Hz
nebo P1
3 x 20 min ▪) A4C přiložit na bolestivou oblast nebo navléknout B1C

 

P E D I A T R I E
Indikace Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Poruchy svalového napětí u dětí
( křeč, ochabnutí, tzv.svalové dystonie)
20 - 25 Hz
nebo P1/P2
1 x 20 min ▪) A4C podložit pod celou páteř
Zánět středního ucha
(jen pomocná léčba)
8 - 12 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) A1C přiložit k uchu nebo A4C přeložit na polovinu a nalehnout
Zánět zvukovodu
(jen pomocná léčba)
12 - 15 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) Přiložit A1C nebo přeložený A4C na nemocné ucho
Morbus Werdnig-Hoffmann 23 - 27 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) Celou páteř podložit A4C
Počínající nekroza hlavice kyčelního kloubu (M.Legg-Perthes-Calvae) 8 - 13 Hz
nebo P1
5 x 20 min ▪) Přeložit A4C napůl a přiložit na postiženou kyčel nebo užít B1C
Záněty vedlejších dutin (čelní i čelistní) 25 Hz
(↕P3)
2 x 20 min ▪) A1C nebo přeložený A4C přikládat na dutiny
Pomočování (enuresis) 25 Hz
(↕P3)
1 x 20 min ▪) Přeložený A4C podkládat pod bederní krajinu

 

G Y N E K O L O G I E
Indikace Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Srůsty v malé pánvi po operaci či zánětu 10 - 15 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) A4C přiložit napříč na dolní polovinu břicha
Bolesti po prasklých vaječníkových cystách 12 - 17 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) A4C přiložit napříč na dolní polovinu břicha
Endometrióza 20 - 25 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) A4C přiložit napříč na dolní polovinu břicha

 

D E R M A T O L O G I E
Indikace Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Bércové vředy
(ulcus cruris)
15 - 20 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) A4C přeložit a pokrýt postižené místo přes obvaz
Svědivé stavy pokožky 25 - 30 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) Celou plochu postižené kůže pokrýt A4C
Lupénka
(psoriasis vulgaris)
24 - 29 Hz
nebo P1
1 x 20 min ▪) Přikládat A4C na místa postižené pokožky

 

N E U R O L O G I E
Indikace< Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Bolesti bederní páteře (lumbago) 26 - 30 Hz
nebo P1/P2
1 až 2 x 20 min 10 A4C podložit pod celou páteř, nebo přeložit pod páteř bederní
Obrny periferních nervů (po operaci nebo po poranění) 8 - 12 Hz
nebo P1
až 5 x 20min ▪) Přeložený A4C přikládat na místo poranění nebo přerušení nervu
Karpální tunel zápěstí
(útlak n. medianus)
10 - 15 Hz
nebo P1
2 x 20 min ▪) Dlaň položit na A1C, přeložený A4C nebo zevnitř uchopit B1C
Neuralgie trojklaného nervu obličeje
( n. trigeminus)
14 - 18 Hz
nebo P1
1 až 2 x 20 min ▪) A1C nebo přeložený A4C přikládat na postiženou část blíže k uchu
Obrna lícního nervu
(nervus facialis)
10 - 14 Hz
nebo P1
2 až 3 x 20 min ▪) Na postiženou tvář přiložit A1C nebo přeložený A4C

 

S T I M U L A Č N Í Ú Č I N K Y
Účinek< Frekvence Denní aplikace Počet dní Poznámka
Posílení imunity organizmu 2 - 72 Hz
(P2)
2 x 20 min 14+
14‾
A4C přiložit podél celé páteře nebo B1C na oblast hrudníku
Zlepšení metabolizmu celého organizmu 4 – 40 Hz
(P1)
2 x 20 min 14+
14‾
A4C přiložit podél celé páteře nebo B1C na oblast hrudníku

 

Poznámky:

 • P1 a P2 jsou univerzální léčebné programy u typů LT-99, LT-100 a VF-XP
 • P1/P2 = střídat programy P1 a P2
 • ↕P3 = nastavit příslušnou frekvenci v režimu P3 (LT-99, LT-100)
 • mínus (‾ ) u počtu dní znamená vynechat expozici
 • použití aplikátoru B1C je totožné s užitím přístroje Torus LT-100
 • Vícenásobnou denní aplikaci je vhodné rozložit do celého dne
 • Hodnoty režimu aplikací jsou orientační, vycházející jak z teoretických studií tak i praktických zkušeností. Velmi zřídka se může stát, že zejména při magneto-stimualci u zánětlivých onemocnění dojde ke zhoršení bolestí. To není důvodem k přerušení léčby, ale úpravě režimu, typicky snížením frekvence na polovinu původní hodnoty. Lze rovněž snížit aplikační dobu, případně obojí. Po zlepšení stavu lze opět opatrně frekvenci anebo expoziční dobu zvýšit.
 • Magnetoterapii chápejte jako součást komplexní léčby, která v některých případech má rozhodující podíl na její úspěšnosti.
 • Díky PRAVIDELNÉMU používání našich přístrojů lze podstatně zmírnit až zcela eliminovat náhlé ataky zejména bolestivých stavů. Toto bylo prokázáno především u degenerativních onemocnění pohybového ústrojí, Bechtěrevovy nemoci, revmatoidní artritidy zejména u dětí, enurézy u dětí a fibromyalgie.
 • Ve sportovní medicině pulzní magnetoterapie velmi vhodně doplňuje a zesiluje účinky běžných rehabilitačně – regeneračních procedur.

 

Odkazy ▪) :

 • Magnetoterapie, jako každá jiná fyzikální léčba představuje slabý stimulující imulz. Proto musí být aplikována dlouhodobě. Vyplývá z toho, že pozitivní efekt u bolestivých a zánětlivých stavů se dostaví nejdříve po třech dnech používání, ale nejsou vzácné ani případy, kdy léčba zabrala po čtrnácti dnech. U hojení zlomenin je doba ještě delší.
 • Když dojde ke zmírnění až vymizení obtíží, neznamená to, že by se léčba měla okamžitě ukončit. Naopak, je třeba pokračovat ještě alespoň týden ve stejném režimu a posléze léčbu vynechávat postupně, např. aplikovat magnetické pole v pondělí, středu a pátek. V případě sebemenší známky návratu obtíží okamžitě aplikovat magnetoterapii po dobu alespoň jednoho týdne.